Endometrióza

Endometrióza  je onemocnění  postihující výlučně ženskou populaci. Název nemoci  vychází z latinského slova – endometrium – děložní sliznice. V případě endometriózy se částečky sliznice děložní nachází mimo svoji typickou lokalitu – dutinu děložní. Nejčastější výskyt je na orgánech a pobřišnici  pánve, mohou se však, i když velmi zřídka,  kromě srdečního svalu a sleziny objevit  prakticky kdekoliv v těle.

Typickými projevy endometriózy jsou: bolestivá menstruace, bolest při pohlavním styku, dlouhodobá bolest v podbřišku. Řídkými projevy  mohou být i přítomnost krve v moči, ve stolici, či bolestivost při defekaci-vyprazdňování.

Odhaduje se , že různé formy endometriózy se vyskytují u cca 15-20% ženské populace v produktivním věku. A u 30-50% žen trpících neplodností, či některým z výše uvedených příznaků.

Endometriózu lze rozdělit na tzv. vnitřní a vnější formu.

Vnitřní endometrióza – částečky endometria – sliznice děložní – přestupují z povrchu dutiny děložní, kde se typicky nachází, do děložní stěny, kde vytváří bolestivá patologická ložiska, neboť podléhají stejným změnám odpovídajícím menstruačnímu cyklu, tj. měsíc co měsíc v malém množství krvácí do svého okolí a vyvolávají v děložní svalovině obrannou zánětlivou bolestivou reakci. Děloha je mírně zvětšena, prosáklá, lehce bolestivá, s typickým nálezem při ultrazvukovém vyšetření. Pacientka může trpět bolestivou menstruací a bolestí v malé pánvi.

Vnější endometrióza znamená výskyt patologických ložisek mimo dělohu. Typicky se nejčastěji setkáváme se třemi formami:

Peritoneální – postihuje pánevní pobřišnici. Patří k nejčastějším formám , typickými příznaky jsou pánevní bolestivost, bolest při pohlavním styku. Prochází postupně několika stadii vývoje. Od červené-aktivní formy, kdy laparoskopicky vidíme četná bohatě prokrvená ložiska endometriózy na pobřišnici s bohatou novotvorbou cév , která podléhají stejným menstruačním změnám jako v dutině děložní, tj krvácí do svého okolí a vyvolávají zánětlivou bolestivou reakci organismu. Postupně se  mění v modrou formu již méně prokrvenou až následně v bílou jizevnatou formu, kdy aktivní endometriózu vidíme již jen  mikroskopicky v okrajích  postižení.  Důležitějším, než vzhled ložisek je hloubka postižení tkáně. Zde rozlišujeme tzv. povrchovou formu a hlubokou formu. Především hluboká forma – pronikající více jak 5 mm pod povrch pobřišnice je ta, která se projevuje bolestivými, nepříznivými příznaky. Následkem jizevnatých procesů se mohou na pobřišnici vyskytovat i defekty v podobě trhlin.

Ovariální – postižení vaječníku,  tato forma se vyskytuje v podobě tzv. endometriózních cyst, kdy dochází ke vchlípení původně povrchového ložiska endometriózy vaječníku do nitra ovariální tkáně a následně opakovaným krvácením do již uzavřené endometrioidní cysty k rozvoji cystického ložiska s tmavě krvavým obsahem připomínajícím čokoládu.

Endometrióza rektovaginálního septa – je nejvíce problematickou formou endometriózy. Je považována za hlubokou formu endometriózy. Vyskytuje se v podobě uzlů endometriózy, které se nachází v tzv. rektovaginální přepážce – tj. tkáni  mezi zadní poševní stěnou a přední stěnou rekta. Většinou je extrémně bolestivá, nepodléhá zcela závislosti na menstruačním cyklu, handicapuje pacientku při pohlavním styku, vyprazdňování stolice, může prorůstat do střevní stěny rekta a tlustého střeva.

PŘÍZNAKY ENDOMETRIÓZY

BOLEST

Jako základní příznak se vyskytuje u 50-90% pacientek s endometriózou. Nejčastěji se bolest vyskytuje při  menstruaci, v 30-50% , bolest při pohlavním styku a  trvalou pánevní bolest udává cca 30% pacientek. Výskyt bolestivých příznaků je vázán především na výskyt tzv hlubokých (infiltrativních) forem endometriózy, kdy hloubka průniku pod povrch přesahuje 5 mm.

Bolest je způsobena místní zánětlivou reakcí, jako obrannou odpovědí organismu na výskyt endometriózy. Látky podílející se na zánětlivém procesu dráždí okolní nervová zakončení a vyvolávají  bolest

NEPLODNOST

Je způsobena několika faktory: jizevnaté procesy v okolí vejcovodu  mohou tento natolik znehybnit, resp. uzavřít, že již není schopen transportovat vajíčko, rozsáhlé srůsty v okolí vejcovodu mohou bránit v uvolnění vajíčka, působky zánětlivé reakce organismu při výskytu endometriózy  negativně ovlivňují pohyblivost vejcovodu a spermií a snižují schopnost děložní sliznice přijmout oplozené vajíčko.  Vztah  mezi neplodností a endometriózou je nepopiratelný: cca 50% neplodných žen trpí endometriózou a cca 50% žen s endometriózou je neplodných.