Ultrazvukové vyšetření plodu

Málokterá diagnostická metoda dosáhla zejména v porodnictví takového rozmachu jako ultrazvukové vyšetření. V těhotenství je v současné době v České republice prováděn dvoustupňový screening těhotných.

První ultrazvukové vyšetření (první screening ultrazvukem) se provádí v 18. až 20. týdnu těhotenství je zaměřenéřené na:

 • určení počtu plodů
 • přesné změření jednotlivých částí plodu a výpočet jeho stáří a hmotnosti
 • zjišťování vrozených vývojových vad plodu
 • sledování srdeční činnosti plodu
 • určení množství plodové vody
 • určení uložení placenty

Druhé ultrazvukové vyšetření (druhý screening ultrazvukem) se provádí ve 30.–32. týdnu těhotenství a je zaměřené především na:

 • určení polohy plodu
 • přesné změření jednotlivých částí plodu a srovnání s předchozím vyšetřením to umožní určit vývoj plodu včetně jeho hmotnosti
 • určení množství plodové vody
 • pozorování pohybové aktivity plodu
 • posouzení stavu placenty

Třetí ultrazvukové vyšetření (screening růstové restrikce plodu) se provádí ve 35.-36. týdnu těhotenství a je zaměřené především na:

 • určení polohy plodu
 • přesné změření hmotnosti plodu
 • určení množství plodové vody
 • pozorování pohybové aktivity plodu
 • posouzení stavu placenty